Informacije o lijekovima

Revatio


Za liječenje bolesnika s uznapredovalom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala, po preporuci specijalista pulmologa.

Liječenje odraslih bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) funkcionalnog stupnja II i III prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a u cilju poboljšanja tjelesne sposobnosti. Dokazana je djelotvornost u primarnoj plućnoj hipertenziji i plućnoj hipertenziji povezanoj s bolešću vezivnog tkiva.

Liječenje pedijatrijskih bolesnika u dobi od 1 do 17 godina s plućnom arterijskom hipertenzijom. Djelotvornost u smislu poboljšanja tjelesne sposobnosti ili plućne hemodinamike dokazana je u primarnoj plućnoj hipertenziji i plućnoj hipertenziji povezanoj s prirođenom srčanom bolešću.


TracleerLiječenje plućne arterijske hipertenzije (PAH) kako bi se poboljšao kapacitet fizičkog opterećenja i simptomi kod bolesnika s WHO funkcionalnim stupnjem III. 

Djelotvornost je dokazana kod:

Primarne (idiopatske i nasljedne) plućne arterijske hipertenzije

Plućne arterijske hipertenzije koja se javlja kao posljedica sklerodermije bez značajne intersticijske plućne bolesti

Plućne arterijske hipertenzije povezane s kongenitalnim sistemsko-plućnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom

Neka poboljšanja zapažena su također kod bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom WHO funkcionalnog stupnja II (vidjeti dio 5.1).

Tracleer je također indiciran za smanjenje broja novih ulceracija na prstima kod bolesnika sa sistemskom sklerozom i aktivnom bolešću ulceracija prstiju


Macintentan (Opsumit):


Macintenatan (Opsumit), novi lijek za liječenje odraslih sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) odobrila je američka Agencija za hranu i lekove (FDA) 18. oktobra 2013. godine i Evropska medicinska agencija (EMA) 20. decembra 2013. godine.


Opsumit pripada grupi lijekova pod nazivom „antagonisti endotelinskog receptora“ koji opuštaju plućne arterije smanjujući krvni pritisak u plućima. Sigurnost i djelotvornost lijeka Opsumit su utvrđeni tokom dugoročnog kliničkog ispitivanja u kome je 742 učesnika nasumično odabrano da prima lijek Opsumit ili placebo. Liječenje je u prosjeku trajalo oko dve godine. U studiji, lijek Opsumit bio je djelotvoran u usporavanju progresije bolesti, nalaz koji je uključivao opadanje sposobnosti vježbanja, pogoršanje simptoma PAH ili potrebu za dodatnim lekovima za PAH. Kompanija Actelion Pharmaceuticals US, Inc., koja se nalazi u San Francisku, je odgovorna za distribuciju leka Opsumit.


Riociguat (Adempas)


Riociguat (Adempas), lijek za liječenje odraslih sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) odobrila je američka Agencija za hranu i lekove (FDA) 8. oktobra 2013. godine i Evropska medicinska agencija (EMA) 27. marta 2014. godine.


Adempas pripada grupi lijekova pod nazivom simulatori solubilne gvanilat ciklaze koji pomažu opuštanje arterija kako bi se povećao protok krvi i smanjio krvni pritisak. Namjenjen je poboljšanju sposobnosti vježbanja kod pacijenata sa hroničnom tromboembolijskom plućnom hipertenzijom (CTEPH) nakon operacije ili pacijenata koji se ne mogu podvrgnuti operaciji. 

Adempas je takođe indikovan za liječenje pacijenata sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) nepoznatog uzroka, naslijeđenom ili udruženom sa bolestima vezivnog tkiva, radi poboljšanja sposobnosti vežbanja i odlaganja kliničkog pogoršanja njihovog stanja. U kliničkom ispitivanju za procjenu sigurnosti i djelotvornosti lijeka Adempas u lečenju PAH, uključeno je 443 učesnika, nasumično raspoređenih da primaju lijek Adempas 1,5 mg ili 2,5 mg, ili placebo, tri puta na dan. Nakon 12 sedmica tretmana, pacijenti liječeni Adempasom su, u prosjeku prešli 36 metara više od pacijenata koji su dobijali placebo u toku šestominutne šetnje. Kompanija Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc., koja se nalazi u Vejnu, država Njujork, je odgovorna za distribuciju ovog lijeka.


Treprostinil (Orenitram)


Decembra 2013. godine američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je Orenitram (treprostinil) tablete sa produženim oslobađanjem za liječenje plućne arterijske hipertenzije (PAH) kod pacijenata grupe I WHO radi povećanja kapaciteta za vježbanje. Primarna studija kojom je ustanovljena djelotvornost (FREEDOM-M) pretežno je uključivala pacijente iz WHO funkcionalne klase II-III i idiopatske ili nasljedne etiologije PAH (75%) ili čija je PAH udružena sa bolestima vezivnog tkiva (19%). Orienitram je trgovačka marka kompanije United Therapeutics corporation, Silver Spring, Md, SAD.

© Bosnia & Herzegovina DAH - 2018