Plućna hipertenzija u Bosni i Hercegovini

Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini je dobrovoljno, nevladino udruženje građana, odnosno nestranačka i neprofitna organizacija fizičkih i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unaprjeđivanja, zaštite, edukacije  i prava pacijenata sa plućnom hipertenzijom.


Od 2014. godine članica je nacionalnog udruženja pacijenata PHEurope sa sjedištem u Beču koja broji više od 40 evropskih zemalja, među kojima su  Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Irska, Izrael, Njemačka, Francuska, Danska, Portugal, Makedonija, Mađarska, Hrvatska, Litvanija, Češka, Švedska, Švajcaska, Ukrajina, Turska, Srbija, Rusija, itd.


Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini sa PHEurope zajedničkim snagama radi na tome da pobošlja svijest o plućnoj hipertenziji u Bosni i Hercegovini i Evropi,  promoviše optimalne standardne brige za ljude koji žive sa ovom bolešću, bori se za dostupnost svih odobrenih tretmana i podstiče istraživanje za nove lijekove i terapije.

© Bosnia & Herzegovina DAH - 2018