Osnivač i predsjednik


Osnivač i predsjednica  Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini je Vera Hodžić.


Vera Hodžić je diplomirani žurnalist – u penziji. Aktivista je u sferi podizanja svijesti o PAH, ali i donorstva i transplantacije organa, te zdravog života.


PAH joj je dijagnostikovana u 51. godini života i odmah se aktivirala kako bi poboljšala izuzetno loš položaj oboljelih od plućne hipertenzije u Bosni i Hercegovini. Aktivno razvija i jača Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini, boreći se za jednaka prava svih pacijenata.


Udruženju građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini je omogućila članstvo u PHA Europe u septembru 2014. godine, na godišnjem PHA Europe kongresu održanom u Barceloni.


Živi u Zavidovićima, u kojima je i sjedište Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini, koje okuplja oboljele od plućne hipertenzije u cijeloj Bosni i Hercegovini.

© Bosnia & Herzegovina DAH - 2018