Dobrodošli

Plućna hipertenzija je rijetka bolest i u Bosni i Hercegovini po informacijama koje raspolažemo, od plućne hipertenzije je oboljela manja skupina ljudi. No, možda i zbog ove činjenice, izuzetno je važno  postojanje udruženja za pacijente na nivou čitave države. Prije svega važno je imati nekoga s kim možete razgovarati i razmjenjivati iskustva.


Naša se stranica ažurira u skladu sa člancima vezanim za PH. Ovdje možete pronaći informacije o najvažnijim lijekovima koji se danas koriste kod nas ali i u svijetu, kao  i objašnjenja o načinu na koji oni djeluju na pacijenta. Također posjetite našu Facebook stranicu gdje ćete imati priliku komunicirati sa drugim PH pacijentima


 © Bosnia & Herzegovina DAH - 2018